รับทำสีสีชิ้นส่วน ทั่วไป พ่นสีอุปกรณ์ ตามความต้องการลูกค้า Commercial Painting Services

.บริการพ่นสีให้กับชิ้นส่วน ตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ ...

  • รับพ่นสีชิ้นส่วน ต่างๆ โครงเครื่องจักร เฟรมเครื่องจักร Painting for Machine Frames , Parts Etc.
  • รับพ่นสีชิ้นส่วน เครื่องจักรกล พ่นสีเครื่องมือ ในงานอุตสาหกรรม ต่าง ๆ Machinery , Tools Painting 
  • รับทำสี โลหะ ทุกประเภท ทำสีเหล็ก ทำสีอลูมิเนียม ทองเหลือง Industrial Painting Services
  • รับพ่นสี ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งในอาคาร ห้องน้ำ สุขภัณฑ์ห้องน้ำ Metal Funitures Painting.
  • รับพ่นสีเครื่องออกกำลังกาย Fitness exercise equipments Painting
  • รับพ่นสี ปั๊มลม ปั๊มต่าง ๆ ทุกประเภท Pumps
  • รับพ่นสี ตู้ไฟฟ้า MDB , Control Panel Control Box ตู้ Switch Board ต่าง ๆ
  • รับทำสี ป้าย ตัวอักษร ทำสีป้ายโฆษณา ต่าง ๆ Sign Board Label Painting.
  • รับพ่นสีชิ้นส่วน ทั่วๆ ไป ตามความต้องการของลูกค้า Painting as Customer request.

 

 


 รูปการทำสีชิ้นส่วนต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า

Visitors: 87,801