รับทำสี เครื่องจักร ที่ใช้ผลิต อาหาร, ยา, น้ำดื่ม, ขนม งานทำสีชิ้นส่วน เครื่องมือแพทย์ Food Grade Painting

 บริการ รับทำสี ชนิดพิเศษ รับพ่นสีชิ้นงาน หรือ เครื่องจักร ที่ใช้งานเกี่ยวข้องกับอุปโภค บริโภค เช่น เครื่องผลิตอาหาร , เครื่องทำขนม , เครื่องผลิตเครื่องดื่ม , น้ำดื่ม , เวชภัณฑ์ ยา , เครื่องสำอางค์ รวมไปถึง การทำสี เครื่องมือทางการแพทย์ ต่าง ๆ ได้แก่ ...

  • รับทำสี เครื่องผลิตอาหารสด อาหารแช่แข็ง  Painting Service for frozen food Manufactures.
  • รับพ่นสีเครื่องจักรในไลน์ผลิตน้ำดื่ม เครื่องดื่ม Painting Service for drinks and beverage Manufactures.
  • รับพ่นสี เครื่องผลิตอาหารสัตว์ ยาสัตว์ Animal feed
  • รับทำสีให้ ไลน์ผลิตยา เวชภัณฑ์ ต่าง ๆ Pharmaceutical production lines.
  • รับทำสีเครื่องชงกาแฟ, เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ Coffee Roaster.
  • ทำสีเครื่องผลิตขนม เครื่องตีแป้ง  ขนมปัง เบเกอรี่ แป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี Mixer, Confectionery factory
  • รับทำสีเครื่องจักรสำหรับ ไลน์ผลิตเครื่องสำอางค์ สบู่ ครีมสระผม Cosmetics Manufactures.
  • รับทำสีเครื่องมือทางการแพทย์  Medical tools & Machinery
 

 
รูปการทำสีเครื่องจักร ที่ผลิต หรือ เกี่ยวกับการผลิต อาหาร ยา เครื่องสำอางค์ และ เครื่องมือแพทย์
Visitors: 87,801