บริการอบรม ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ งานทำสี Painting Course

คอร์ส อบรม การทำสี

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้ได้รับการอบรม มีความรู้ขั้นพื้นฐาน ในงานเกี่ยวกับงานสี อย่างถูกต้อง
  • สร้างความเข้าใจ ต่องานสี ได้อย่างถูกต้อง
  • เป็นพื้นฐาน ในการลดปัญหาความสิ้นเปลือง ของค่าใช้จ่าย ในการทำงาน
  • เป็นพื้นฐาน ในลดปัญหาของเสีย ที่เกิดกับชิ้นงาน จากการทำสี

 

คุณสมบัติ ของผู้สนใจ

  • พนักงานหรือ ลูกจ้าง ของ บริษัท ห้างร้าน โรงงาน ต่าง ๆ
  • นักเรียน นักศึกษา

 

คอร์ส การอบรม ประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้ ...

  1. คอร์สอบรมการทำสี ขั้นพื้นฐาน
  2. คอร์สอบรมการทำสี ขั้นกลาง
  3. คอร์สอบรมการทำสี ขั้นสูง


หมายเหตุ 

มีบริการทั้ง ภายใน และ สถานที่ทำงานของผู้รับการอบรม รับเป็นรายบุคคล หรือ กลุ่ม

ทั้งนี้ คอร์สการอบรม การทำสี สามารถปรับให้เหมาะสม ขึ้นอยู่กับความต้องการ ของลูกค้า  สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่ 089-8154110 

Visitors: 85,537