การเตรียมพื้นผิว ทำให้งานทำสี ดีอย่างที่คุณไม่เคยทราบมาก่อน

การเตรียมผิว ก่อนการทำสี 

     การทำสี หรือสารเคลือบผิว ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การทำให้สียึดเกาะชิ้นงานได้ดี นอกจากประเภทของสีแล้ว 

      อีกสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญ ที่ทำให้สีมีความคงทนไม่หลุดร่อนได้ง่าย นั่นก็คือ การเตรียมพื้นผิวก่อนการทำสี นั่นเอง
การทำการเตรียมผิว ชิ้นงานให้สีมีการยึดเกาะได้ดี มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ขึ้นอยู่กับสเปค หรือข้อกำหนดของผู้ผลิตสีเอง รวมไปถึงความต้องการของลูกค้าว่าประสงค์ต้องการให้ สีมีการยึดเกาะมากน้อยเพียงใด ก็ต้องขึ้นอยู่กับประเภทของการเตรียมพื้นผิว นั่นเอง

 

     สำหรับทาง บริษัทฯ ของเรา จะให้ความสำคัญกับการเตรียมพื้นผิว ชิ้นงานเป็นอย่างมาก เพื่อให้งานของท่านลูกค้า สามารถอยู่คงทน ยาวนาน จึงได้อธิบาย ขั้นตอนและประเภทของ การเตรียมพื้นผิว ไว้ให้ท่าน ได้ศึกษา ดังรายละเอียดด้านล่างนี้


 

SURFACE PREPARATION STANDARD

  • National Association of Corrosion Engineers (NACE)
  • Steel Structures Painting Council (SSPC)
  • Swedish Standards (Sa,St)

 

SSPC-SP-1
Solvent Cleaning - Removal of all detrimental foreign matter such as oil, grease, dirt, soil, salts, drawing and
cutting compounds, and other contaminants from steel surfaces by the use of solvents, emulsions, cleaning
compounds, steam or other similar materials and methods which involve a solvent or cleaning action.

 

SSPC-SP-2
St 2
Hand Tool Cleaning - Removal of all rust scale, mill scale, loose rust and loose paint to the degree
specified by hand wire brushing, hand sanding, hand scraping, hand chipping or other hand impact tods or
by a combination of these methods. The substrate should have a faint metallic sheen and also be free of
oil, grease, dust, soil, salts and other contaminants.

 

SSPC-SP-3
St 3
Power Tool Cleaning - Removal of all rust scale, mill scale, loose paint, and loose rust to the degree
specified by power wire brushes, power impact tools, power grinders, power sanders or by a combination of
these methods. The substrate should have a pronounced metallic sheen and also be free of oil, grease,
dirt, soil, salts and other contaminants. Surface should not be buffed or polished smooth.

 

SSPC-SP-4
Flame Cleaning - Removal of all loose scale, rust and other detrimental foreign matter by passing high
temperature, high velocity oxy-acetylene flames over the entire surface, followed by wire brushing. Surface
should also be free of oil, grease, dirt, soil, salts and other contaminants.

 

SSPC-SP-5
Sa 3
NACE 1
White Metal Blast Cleaning - Removal of all mill scale, rust, rust scale, paint or foreign matter by the use of
abrasives propelled through nozzles or by centrifugal wheels. A White Metal Blast Cleaned Surface Finish is
defined as a surface with a gray-white, uniform metallic color, slightly roughened to form a suitable anchor
pattern for coatings. The surface, when viewed without magnification, shall be free of all oil, grease, dirt,
visible mill scale, rust, corrosion products, oxides, paint, or any other foreign matter.

 

SSPC-SP6
Sa 2
NACE 3
Commercial Blast Cleaning - Removal of mill scale, rust, rust scale, paint or foreign matter by the use of
abrasives propelled through nozzles or by centrifugal wheels, to the degree specified. A Commercial Blast
Cleaned Surface Finish is defined as one from which all oil, grease, dirt, rust scale and foreign matter have
been completely removed from the surface and all rust, mill scale and old paint have been completely
removed except for slight shadows, streaks, or discolorations caused by rust stain, mill scale oxides or slight,
tight residues of paint or coating that may remain; if the surface is pitted, slight residues of rust or paint may
by found in the bottom of pits; at least two-thirds of each square inch of surface area shall be free of all
visible residues and the remainder shall be limited to the light discoloration, slight staining or tight residues
mentioned above.

 

SSPC-SP-7
Sa 1
Brush-Off Blast Cleaning - Removal of loose mill scale, loose rust, and loose paint, to the degree hereafter
specified, by the impact of abrasives propelled through nozzles or by centrifugal wheels. It is not intended
that the surface shall be free of all mill scale, rust, and paint. The remaining mill scale, rust, and paint
should be tight and the surface should be sufficiently abraded to provide good adhesion and bonding of
paint. A Brush-Off Blast Cleaned Surface Finish is defined as one from which all oil, grease, dirt, rust scale,
loose mill scale, loose rust and loose paint or coatings are removed completely but tight mill scale and
tightly adhered rust, paint and coatings are permitted to remain provided that all mill scale and rust have
been exposed to the abrasive blast pattern sufficiently to expose numerous flecks of the underlying metal
fairly uniformly distributed over the entire surface.

 

SSPC-SP-8
Pickling - Removal of all mill scale, rust and rust scale by chemical reaction, or by electrolysis, or by both. It
is intended that the pickled surface shall be completely free of all scale, rust, and foreign matter.
Furthermore, the surface shall be free of unreacted or harmful acid or alkali, or smut.

 

SSPC-SP-9
Weathering Followed By Blast Cleaning - Weathering to remove all or part of the mill scale followed by one
of the blast cleaning standards.

 

SSPC-SP-10
Sa 2-1/2
NACE 2
Near-White Blast Cleaning - Removal of nearly all mill scale, rust, rust scale, paint, or foreign matter by the
use of abrasives propelled through nozzles or by centrifugal wheels, to the degree hereafter specified. A
Near-White Blast Cleaned Surface Finish is defined as one from which all oil, grease, dirt, mill scale, rust,
corrosion products, oxides, paint or other foreign matter have been completely removed from the surface
except for very light shadows, very slight streaks or slight discolorations caused by rust stain, mill scale
oxides, or light, tight residues of paint or coating that may remain. At least 95 percent of each square inch of
surface area shall be free of all visible residues, and the remainder shall be limited to the light discoloration
mentioned above.

แหล่งที่มา : www.corrosion.com

Visitors: 85,537