รับผสมสี RAL Paint

RAL คืออะไร? RAL คือรหัส ที่กำหนด เฉดของสี โดยมีที่มาจากประเทศเยอรมันนี ( German Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung ) ดังนั้นเพื่อให้เราสามารถเลือกใช้เฉดสี ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก RAL จึงเข้ามามีบทบาท และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ถึงทุกวันนี้

ดังนั้น สำหรับท่านที่ต้องการเลือกเฉดของสี ก็สามารถดูได้จาก รหัส RAL แล้วตามด้วยตัวเลขอีก 4 ตัว สำหรับ ( RAL Classic ) เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร และเลือกหาได้อย่างถูกต้อง

แต่สำหรับท่านที่กำลังจะเลือกสี ได้โปรดระลึกไว้เสมอว่าเฉดสี นี้ เป็นการแสดงเฉดของสี โดยคร่าวๆ เท่านั้น ทั้งนี้ ความสมบูรณ์ของสีขึ้นอยู่กับสภาพของจอภาพ และ ระบบของการพิมพ์ ดังนั้นเพื่อความถูกต้อง จึงควรดูที่แผ่นสีของจริงจะดีที่สุด

 


ตารางสี RAL 

 

RAL 1000                  RAL 4007                  RAL 7008               
RAL 1001     RAL 4008     RAL 7009  
RAL 1002     RAL 4009     RAL 7010  
RAL 1003     RAL 5000     RAL 7011  
RAL 1004     RAL 5001     RAL 7012  
RAL 1005     RAL 5002     RAL 7013  
RAL 1006     RAL 5003     RAL 7015  
RAL 1007     RAL 5004     RAL 7016  
RAL 1011     RAL 5005     RAL 7021  
RAL 1012     RAL 5007     RAL 7022  
RAL 1013     RAL 5008     RAL 7023  
RAL 1014     RAL 5009     RAL 7024  
RAL 1015     RAL 5010     RAL 7026  
RAL 1016     RAL 5011     RAL 7030  
RAL 1017     RAL 5012     RAL 7031  
RAL 1018     RAL 5013     RAL 7032  
RAL 1019     RAL 5014     RAL 7033  
RAL 1020     RAL 5015     RAL 7034  
RAL 1021     RAL 5017     RAL 7035  
RAL 1023     RAL 5018     RAL 7036  
RAL 1024     RAL 5019     RAL 7037  
RAL 1027     RAL 5020     RAL 7038  
RAL 1028     RAL 5021     RAL 7039  
RAL 1032     RAL 5022     RAL 7040  
RAL 1033     RAL 5024     RAL 7042  
RAL 1034     RAL 6000     RAL 7043  
RAL 2000     RAL 6001     RAL 7044  
RAL 2001     RAL 6002     RAL 7045  
RAL 2002     RAL 6003     RAL 7046  
RAL 2003     RAL 6004     RAL 7047  
RAL 2004     RAL 6005     RAL 8000  
RAL 2008     RAL 6006     RAL 8001  
RAL 2009     RAL 6007     RAL 8002  
RAL 2010     RAL 6008     RAL 8003  
RAL 2011     RAL 6009     RAL 8004  
RAL 2012     RAL 6010     RAL 8007  
RAL 3000     RAL 6011     RAL 8008  
RAL 3001     RAL 6012     RAL 8011  
RAL 3002     RAL 6013     RAL 8012  
RAL 3003     RAL 6014     RAL 8014  
RAL 3004     RAL 6015     RAL 8015  
RAL 3005     RAL 6016     RAL 8016  
RAL 3007     RAL 6017     RAL 8017  
RAL 3009     RAL 6018     RAL 8019  
RAL 3011     RAL 6019     RAL 8022  
RAL 3012     RAL 6020     RAL 8023  
RAL 3013     RAL 6021     RAL 8024  
RAL 3014     RAL 6022     RAL 8025  
RAL 3015     RAL 6024     RAL 8028  
RAL 3016     RAL 6025     RAL 9001  
RAL 3017     RAL 6026     RAL 9002  
RAL 3018     RAL 6027     RAL 9003  
RAL 3020     RAL 6028     RAL 9004  
RAL 3022     RAL 6029     RAL 9005  
RAL 3027     RAL 6032     RAL 9006 aluminium
RAL 3031     RAL 7000     RAL 9007 aluminium
RAL 4001     RAL 7001     RAL 9010  
RAL 4002     RAL 7002     RAL 9011  
RAL 4003     RAL 7003     RAL 9016  
RAL 4004     RAL 7004     RAL 9017  
RAL 4005     RAL 7005                  RAL 9018  
RAL 4006                  RAL 7006        

 

หมายเหตุ  RAL Color  ที่แสดงข้างต้นนี้   มิใช่ Catalog สีที่มีอยู่ครบทั้งหมด    ดังนั้นหากท่านต้องการ  ก็สามารถสอบถาม หรือ  สามารถสั่งผลิตขึ้นเป็นพิเศษได้  


 

 

สินค้า

RAL CLASSIC K1

รหัสสินค้า RAL CLASSIC K1
ยี่ห้อ RAL
รายละเอียด
  • ตัวอย่างสี ตามมาตรฐาน RAL
  • จำนวน 210 สี
  • สินค้าผลิตจากประเทศเยอรมัน
ขนาด 10.5 x 19.0 ซม.
ราคา 2,990.- / เล่ม ( สินค้าหมดชั่วคราว !!! )
หมายเหตุ  ลักษณะเป็นหนังสือ BOOKLET

สินค้า

RAL CLASSIC K7

รหัสสินค้า RAL CLASSIC K7
ยี่ห้อ RAL
รายละเอียด
  • ตัวอย่างสี ตามมาตรฐาน RAL
  • จำนวน 213 สี
  • สินค้าผลิตจากประเทศเยอรมัน
ขนาด 5.0 x 15.0 ซม.
ราคา 2,990.- / เล่ม  ( สินค้าหมดชั่วคราว !!! )
หมายเหตุ  ลักษณะเป็น FAN DECK

  

Visitors: 87,801