จำหน่าย น้ำยาขจัดสนิม ลอกสนิม ล้างสนิม

จำหน่ายน้ำยาขจัดสนิม ที่เกิดขึ้นกับเหล็ก หรือ โลหะที่เป็นสนิม ส่วนมาก สนิมมักเกิดหลังจากที่เหล็กได้รับความชื้น ทำให้เกิดสนิม ไม่สามารถนำไปใช้ได้โดยตรง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการ ขจัดสนิม ออกก่อน 

การขจัดสนิม โดยใช้การขัดด้วยกระดาษทรายหรือของแข็ง อาจทำให้ ชิ้นงานเกิดเป็นรอย หรือ ขนาดผิดรูปไป ดังนั้นการใช้น้ำยากำจัดสนิม ล้างสนิมออก จะเป็นวิธีที่ ไม่ทำส่งผลกระทบ ต่อชิ้นงาน เช่นพวก เหล็ก เป็นต้น  

น้ำยาขจัดสนิม แบ่งออก ตามการใช้งานดังต่อไปนี้ ...

 
ชื่อสินค้า :   RM-02 ( Rust Remover - 02 )
คุณสมบัติ :   เป็นน้ำยาขจัดสนิมชนิดเข้มข้น เหมาะสำหรับการนำไป ขจัดสนิมที่เกิดบนผิวเหล็ก

การใช้งาน :

 

 

 

 

1. สามารถใช้ทาตรงบริเวณที่เกืดสนิม ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาทีขึ้นไป 

2. ทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า

หมายเหตุ หากเป็นชิ้นงานที่ไม่ใหญ่มาก สามารถนำลงจุ่มในภาชนะ แช่ทิ้งไว้

แล้วนำออกทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า

ราคา :

 

 

1,400.- / ถัง ( ขนาดบรรจุ 5 ลิตร )

5,200.- / ถัง ( ขนาดบรรจุ 25 ลิตร )

 หมายเหตุ :

 

 

 หลังจากทำการ ลอกสนิม ออกแล้ว ต้องรีบทำการเคลือบผิวทันที

เพื่อป้องกัน มิให้สนิมเกิด ขึ้นซ้ำ โดยใช้สารเคลือบ เช่น สี , ไขมัน , น้ำมัน , จารบี เป็นต้น

 
 
 
Visitors: 4,772