ความรู้เบื้องต้นของสี พื้นฐานของสี และคุณสมบัติของสี ที่มีต่อเรา

 สี เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานมากแล้ว สีมีหลากหลายมากมาย สีเกิดจากมาจากธรรมชาติ และสีที่เราสร้างขึ้นมา สีมีผลต่อเรา มากมาย เช่น ความรู้สึก อารมณ์ สีมีอิทธิพลต่อเราเป็นอย่างมาก และ เราก็ใช้ประโยชน์จากสี ได้อย่างมากมาย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สี

1. ความหมาย และ การเกิดสี
    สี หมายถึง ลักษณะของแสง ที่ปรากฏแก่ สายตาเรา ให้เห็นเป็น สีขาว ดำ แดง เขียว หรือ เกิดจากการสะท้อนรัศมี ของแสงมาสู่สายตาเรา สีที่ปรากฏ ในธรรมชาติ เกิดจากการสะท้อนของแสงสว่าง ตกกระทบ กับวัตถุแล้วเกิดการหักเหของ แสง สีเป็นคลื่นแสงชนิดหนึ่ง ที่ปรากฏให้เราเห็น เมื่อแสงผ่านละอองไอน้ำ ในอากาศ หรือ แท่งแก้วปริซึม ปรากฏเป็นสีต่าง ๆ รวม 7 สี ได้แก่ สีแดง ม่วง ส้ม เหลือง น้ำเงิน คราม และเขียว เรียกว่า สีรุ้ง ที่ปรากฏบนท้องฟ้าตามธรรมชาติในแสงนั้น มีสี ต่าง ๆรวมกัน แสงสีขาวใส เมื่อแสงกระทบ กับสีของวัตถุ ก็จะสะท้อนสีวัตถุนั้น ออกมาเข้าตาเรา วัตถุสี ขาวจะสะท้อนได้ทุกสี ส่วนวัตถุสีดำนั้น จะดูดกลืนแสงไว้ ไม่สะท้อนสีใด ออกมาเลย

 

2. ประเภทของสี
สี มีอยู่ทั่วไป แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

2.1 สีที่เกิดในธรรมชาติ มีอยู่ 2 ชนิดคือ

   สีที่เป็นแสง คือ สีที่เกิดจากการหักเหของแสง เช่น สีรุ้ง สีจากแท่งแก้วปริซึม สีที่อยู่ในวัตถุ หรือเนื้อสี คือ สีที่มีอยู่ในวัตถุธรรมชาติทั่วไป เช่น สีของพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุต่าง ๆ

2.2 สีที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ สีที่ได้จากการสังเคราะห์ เพื่อใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ เช่น งานศิลปะ อุตสาหกรรม การพาณิชย์ และ ในชีวิตประจำวัน โดยสังเคราะห์จากวัสดุธรรมชาติ และจากสารเคมี ที่เรียกว่า สีวิทยาศาสตร์ ซึ่งสีที่ได้จาก การสังเคราะห์ สามารถนำมาผสมกัน ให้เกิดเป็น สีต่าง ๆอีกมากมาย

 

3. ประโยชน์ ที่ได้รับจากสี

3.1 มีผลต่อจิตใจ สีให้ความรู้สึก ต่าง ๆ ได้แก่ ตื่นเต้น สว่าง อบอุ่น กระตุ้นความหิว ร่าเริง สดชื่น เย็น สบายตา ปลอดโปร่ง แจ่มใส กว้าง น่ากลัว สดใส เป็นต้น 

3.2 สีทำการปกป้องชิ้นงาน ให้มีความคงทน ต่อสภาพการใช้งาน ได้แก่ การทำสี ให้เครื่องจักร การทำสีให้แก่บ้านเรือน การ ทำสีรถยนต์ หรือ ยานพาหนะ ต่าง ๆ เป็นต้น

3.3 ประโยชน์ของสี สามารถแบ่งแยกหมวดหมู่ ให้กับ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งของ ต่าง ๆ ได้แก่ สีสัญญาลักษณ์การจราจร ป้ายเตือน ต่าง ๆ หรือการง่ายต่อการจดจำ เช่น สีขององค์กรณ์ ต่าง ๆ เช่น ธนาคาร ห้างร้านบริษัท เป็นต้น

3.4 ประยชน์ของสี ทำให้ เราสามารถดูแล สิ่งของ ล้างทำความสะอาด ได้ง่ายขึ้น เช่น การทำสีรถยนต์ การทำสีชิ้นส่วนรถ
ยนต์ การทำสี ล้อแม็กรถยนต์ เป็นต้น

3.5 สี สามารถสร้างมูลค่าให้กับชิ้นงานของเรา ได้เช่น ทำสีรถยนต์ ทำสีสินค้า วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ
 

ประเภทของสี

สีอุตสาหกรรม ที่เราใช้กันแพร่หลาย  จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด หลัก คือ 

1. สีน้ำ Water Base / Emulsion 

2. สีน้ำมัน Solvent Base / Enamel

 

1. สีน้ำ Water Base / Emulsion จะประกอบไปด้วย กาว ( Latex ) ในชนิด ต่าง ๆ ได้แก่

 • Styrene Acrylic 
 • Pure Acrylic
 • Acrylic Silicone
 • Styrene Butadiene
 • Polyvinyle Acetate ( PVAc )
 • Acrylic Elastomeric

 

2. สีน้ำมัน Solvent Base / Enamel  จะประกอบด้วย เรซิ่น ( Resin ) ในชนิดต่าง ๆ ได้แก่

 • Nitrocellulose
 • Acrylic
 • Epoxy
 • Fluorocarbon
 • Silicone
 • Alkyd
 • Chlorinated Rubber
 • Polyurethane 1K , 2K
 • Epoxy 2K
 • Coal Tar Epoxy

 

ส่วนประกอบของสี จะมี สารเคมี ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. Resin
2. Additive
3. Pigment
4. Solvent

ท้ั้งนี้ เราจะเลือกแบบใด ให้เหมาะสมกับงานของเรา  สามารถสอบถามผู้ผลิตสี ได้

Visitors: 87,801