ความหนาสี Film Thickness

 ความรู้เรื่อง ความหนาของสี 

ในการทำสี ไม่ว่าจะเป็นการพ่นสี หรือ การทาสี ก็ตาม เราจำเป็นต้องทราบถึง สเปคที่ทางผู้ผลิตสี ได้กำหนด หรือ ระบุไว้ เพื่อให้ได้สีที่มีคุณภาพ อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ งานทำสี ของเรา   

 

เราจะทราบได้อย่างไรว่า สีที่เราจะต้องมีความหนาที่เท่าไร  ?

ให้ดูในคู่มือ ของสีแต่ละชนิด ( Technical Data Sheet หรือ TDS. ) ซึ่งโดยส่วนมาก มักจะระบุ ความหนาของสี เป็น 2 ประเภท  ดังนี้

 

1. ความหนาของสี ขณะที่ยังเปียกอยู่ ( Wet Film ) 

2. ความหนาของสี ที่แห้งแล้ว ( Dry Film ) 

ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้ ความหนาขณะที่วัดได้  ยังคงมีความแตกต่างกันอยู่ เนื่องจาก ช่วงของการวัดนั้น การแห้งตัว ของสี ยังไม่ได้อยู่ในสถานะเดียวกัน แต่ถึงอย่างไรแล้ว ไม่ว่าจะวีดในช่วงที่สี จะเปียก หรือ แห้งแล้วก็ตาม ต่างก็มีความสอดคล้องกัน อยู่ดี 


ข้อดี ในการวัดความหนาสี ในขณะที่สียังเปียกอยู่ ( Wet Film Thickness )  ช่วยให้ลดเวลาการรอคอย ที่จะต้องรอสีแห้ง แล้วจึงมาวัดความหนาสี ขณะที่แห้ง ซึ่งหากความหนาสี ไม่ได้ตามต้องการ ก็จะต้องเสียเวลามาทำการแก้ไข ซึ่งถึงตอนนั้นแล้ว อาจสายเกินไป ซึ่งส่งผลต่อการแก้ไขในภายหลัง  

 

หน่วยของความหนาสี มี 2 ประเภท

1. หน่วยเป็น มิล ( Mils )

2. หน่วยเป็น ไมครอน ( Microns ) ซึ่งสำหรับในบ้านเรา มักนิยมใช้หน่วยนี้  


เครื่องมือวัดความหนาสี

1. หวีวัดความหนาสี ( Wet Film Gauge )

 

 

 2. เครื่องวัดความหนาสี ( Dry Film Thickness Meter )

Visitors: 87,801