บทความ เกี่ยวกับงานสี

ความรู้ และ เทคนิค ที่เกี่ยวกับงานทำสี เช่น ...

 • ประเภทและชนิดของสี 
 • ความรู้เรื่องการเตรียมพื้นผิว
 • เทคนิคการพ่นสี
 • การแก้ปัญหา ที่เกิดจากการทำสี
 • อื่น ๆ

 • Painter.jpg
  สี เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานมากแล้ว สีมีหลากหลายมากมาย สีเกิดจากมาจากธรรมชาติ และสีที่เราสร้างขึ้นมา สีมีผลต่อเรา มากมาย เช่น ความรู้สึก อารมณ์ สีมีอิทธิพลต่อเราเป็นอย่างมาก และ เรา...

 • spray-coating.jpg
  ขั้นตอนการทำสี ( Painting Process ) ของเรานั้น เพื่อให้ได้ประสิทธิผล มากที่สุด เราจำเป็นต้องมีการกำหนดขั้นตอนต่าง ๆ ของ การทำสี ให้ถูกต้อง เหมาะสม และ เป็นไปตามมาตรฐาน ของการทำสี...

 • industrial.jpg
  หลายท่าน เมื่อต้องการทำสี มักมองแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ยาก เพียงไปหาซื้อสี แล้วนำมาทาหรือพ่น แต่เมื่อทำออกแล้วทำไมถึงไม่ทน หลุดลอกง่าย สีอยู่ได้ไม่นานก็หลุดร่อน ดังนั้นหลายคนก็คงอยา...

 • abrasive-640x480.jpg
  การเตรียมผิว ก่อนการทำสี การทำสี หรือสารเคลือบผิว ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การทำให้สียึดเกาะชิ้นงานได้ดี นอกจากประเภทของสีแล้ว อีกสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญ ที่ทำให้สีมีความคง...

 • Paint Thickness-1.jpg
  ความรู้เรื่อง ความหนาของสี ในการทำสี ไม่ว่าจะเป็นการพ่นสี หรือ การทาสี ก็ตาม เราจำเป็นต้องทราบถึง สเปคที่ทางผู้ผลิตสี ได้กำหนด หรือ ระบุไว้ เพื่อให้ได้สีที่มีคุณภาพ อย่างถูกต้องเหม...
Visitors: 84,638