รับทำสีผนัง Isowall ซ่อมสีผนังห้องคลีนรูม Sandwich Panel

บริการรับซ่อมสี และ ทำสีผนัง ต่าง ๆ  ได้แก่ ...

  • งานซ่อมสีผนัง isowall เฉพาะจุด
  • งานซ่อมสีผนัง isowall เต็มแผ่น
  • งานซ่อมสีผนัง Sandwich Panel 
  • งานซ่อมสีผนัง ในห้องคลีนรูม Clean Room
  • งานซ่อมสี ผนังในไลน์การผลิตอาหาร
  • งานซ่อมสี ผนังโรงงานอุตสหกรรม ต่าง 
  • งานซ่อมสีรอยแผลผนัง Sandwich Panel 
  • งานซ่อมสีผนังอาคาร โรงงาน สำนักงาน
  • งานทำสีผนังห้องคลีนรูม Clean Room ห้องควบคุม 

 

รูปการทำสี ซ่อมสีผนัง Isowall ผนังห้องเย็น ผนังห้องคลีนรูม ผนังอาคาร

Visitors: 63,579